Zyklus vun Workshops iwwer Employabilitéit an Entrepreneurship

D’Fondatioun Kallpa, duerch hiere Projet ‘Trabajo Digno’, ënnerstëtzt vun der ONG OGBL an den NiTi’s, an d’Sozialpastoral CARITAS Cochabamba, ënnerstëtzt vun der CARITAS Lëtzebuerg, hunn sech dëst Joer zesumme gesat fir di venezuelanesch Migranten aus Cochabamba am Aarbechtsberäich ze begleeden. D’Ziel vun dëser Zesummenaarbecht ass et, de Migranten déi noutwendeg Outilen zu Verfügung ze stellen, fir datt si en mënschewierdegt Liewen duerch mënschewierdeg Aarbecht areechen kennen.

Ugefaange gouf mat engem “Zyklus vun Workshops iwwer Employabilitéit an Entrepreneurship”. Hei leit de Schwéierpunkt um Entrepreneurship, well déi meescht venezuelanesch Migranten eng eege kléng Vente hunn. Des Rei vun Workshops wäerten hinnen hëllefen hier Ventë besser ze féieren, sou dass si en anstännege Gewënn maache kennen, deen hinnen en wierdegt Liewen erméiglecht.
Genausou wäerten Workshops zum Thema Aarbechtssich an Aarbechtsrecht ugebueden ginn: Vill Mënschen reesen ouni Dokumenter fir sech auszeweisen a Bolivien an, sou datt si oft Opfer vun Aarbeschtausbeutung ginn.

Duerch dës Zesummenaarbecht kennen interesséiert Leit Berodung an individuell Begleedung an Usproch huelen, an deene Beräicher, déi de Projet ubidd: Aarbechtssich, Entrepreneurship, Securité sociale, Aarbechtsrecht an d’Wuelfillen op der Aarbecht. Di ganz Ënnerstëtzung gëtt selbstverständlech gratis ugebueden.

Sou wëlle mir alle Leit hëllefen, déi eng Hëllef brauchen, fir besser Aarbechtsbedéngungen beziehungsweis méi lukrativ eege Venten opzebauen, an sou e gudd Liewe kënnen ze féieren. Zesummen fir eng wierdeg Aarbecht!